You are here

Gezondheids monitoring op afstand

Doel van de applicatie

Bijdrage aan het monitoren van zorgcliënten op afstand. Zorgcliënten meten regelmatig zelf hun gemoedstoestand, gewicht, of hartslag. Deze gegevens worden overzichtelijk weergegeven aan de cliënt zelf en de betrokken zorgpartij.

Opdracht

Opdrachtgever

Innovator in e-health

Omschrijving

De opdracht hield in om

 • de interface te maken voor de cliënt, waar metingen kunnen worden ingevoerd en waar de historie kan worden bekeken.
 • vragenlijst module, waarbinnen o.a vragenlijst over gemoedstoestand client.
 • de interface te maken voor de zorgverlener, waar de historie kan worden ingezien en diverse zorgparameters kunnen worden ingesteld.
 • de interface te maken voor beheer van gebruikers van het systeem. In deze omgeving kunnen de diverse gebruikers worden aangemaakt en ondersteund.
 • de webservice aan te spreken waar meetgegevens vandaan komen.
 • interactie met het CRM van de opdrachtgever ten behoeve van gebruikersgegevens, single-sign on en facturatie.

Andere features van de monitoring applicatie

 • Periode van afwezigheid
 • Monitoring van aanwezigheid van de melding
 • Monitoring van metingen tenopzichte van criteria, waaronder een instelbare bandbreedte.
 • Vragenlijst met berekening van scores en deelscores.
 • Doorsturen metingen en criteria naar zorgpartij

Rollen en verantwoordelijkheden

Hoe was de taakverdeling en hoe zat het projectteam in elkaar?

Mijn rollen

 • Database ontwerp (80%)
 • Technisch ontwerp (80%)
 • Versie beheer, release beheer (100%)
 • Implementatie PHP (Codeigniter), Javascript, CSS

Overlegpartners

Onderstaande rollen waren verenigd in totaal 3 personen.

 • Projectleider
 • Product owner
 • functioneel ontwerper
 • ICT
 • Developers

Communicatie met grafisch ontwerp werd afgehandeld door functioneel ontwerper.

Persoonlijke ontwikkeling

 • Leiding nemen in het creëren van het database en technisch ontwerp
 • Feedback geven op bestaand ontwerp.
 • Leiding nemen bij implementatie
 • Leiding nemen bij inrichten versiebeheer
 • Onderzoek doen naar UML Tools
 • Onderzoek doen naar versiebeheer en ontwikkelingsintegratie en deployment
 • Foutopsporing