You are here

Toegang tot inhoud op basis van rol en taxonomie

De bedoeling is om per artikel te kunnen aangeven of deze op de openbare site te zien mag zijn, dus wanneer de bezoeker (nog) niet is ingelogd. Hiervoor kunnen we de Taxonomy Access Control module gebruiken.
Naast het installeren van de module maak je een stukje taxonomie aan en pas je de velden van het artikel aan.

Toepassing: Portal - Dit kan worden toegepast als je een Drupal portal wilt maken.

Download: https://www.drupal.org/project/taxonomy_access

Disclaimer: Gebruik deze informatie op eigen risico.
Het is bijvoorbeeld niet getest of RSS feeds zich ook houden aan deze toegangsregels

Benodigde kennis:

1. Downloaden en installeren van modules. Activeren van modules.
2. Aanmaken van een vocabulaire met termen
3. Velden toevoegen aan inhoudstypen

Stappen

1. Maak een taxonomie (vocabulary) aan met de naam "Public" en de term "Public" (of "Openbaar") en optioneel de term "Non-public" (of een nederlands equivalent)

2.1 Voeg een veld toe aan inhoudstype van het type "Referentie aan term" en koppel dat aan de lijst "public". Ik noem het veld "Public?"
2.2. Widget type: Vinkjes/bolletjes, standaard waarde is 'uit'. Dus niet public standaard maken
2.3 Weergave: Verberg het veld in de weergave. Kies <Verborgen> onder Formaat en niet alleen Label om het veld helemaal weg te halen .

Herhaal stap 2 voor ieder inhoudstype. Bij de tweede keer kun je het veld hergebruiken (voeg bestaand veld toe). Let erop dat je de weergave wel weer opnieuw uit moet zetten en dat je de toelichting van het veld bij invullen ook opnieuw moet aanmaken

3.1 Installeer en activeer de Taxonomy Access Control module.
3.2 Ga via Instellingen, Personen naar Taxonomy Access Control en kies 'anonieme gebruikers'
3.2 Zet de standaard toegang voor anonieme gebruikers op Ignore (VIEW, UPDATE, DELETE). Update, delete optioneel op Deny
3.3. Voeg de term "public" uit vocabulaire "public" toe en kies Allow voor VIEW
4.4. Zet View Tags en Edit Tags uit voor anoneime gebruikers

4. Maak een artikel aan en zet de het "public?" veld op public. Kies status gepubliceerd, sla op en controleer of het artikel zichtbaar is op de website (onder dezelfde url)
5, Maak ook een gepubliceerd artikel, maar dan met het veld niet op public.

Tip: Bij het aanmaken van artikelen moet je dus naast een keuze voor publiek/niet publiek ook altijd published aan zetten op het moment dat je wilt publiceren
Tip: Maak bij een site in opbouw altijd tenminste één artikel public, gepubliceerd en onderdeel van de voorpagina en eentje niet public, gepubliceerd en onderdeel van de voorpagina om dit te controleren